معرفي شركت

شركت بيمه پارسيان ( سهامي عام ) بر اساس  قانون  تاسيس موسسات  بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 5200 بيمه مركزي ايران  در عرصه بيمه كشور آغاز بكار نموده  است. سرمايه  شركت  در حال حاضر  يكهزار و يكصد ميليارد  ريال  مي باشد.

عمده ترين سهامداران شركت بيمه پارسيان عبارتند از :

      - بانك پارسيان

      - شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

      - شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت

 

انواع خدمات قابل ارائه توسط بيمه پارسيان

شركت بيمه پارسيان فعاليت بيمه اي خود را در امر صدور بيمه نامه در تمامي شاخه هاي بيمه اي اعم از اشخاص، اموال، مسئوليت و مهندسي متمركز نموده است. رشته هاي بيمه اي فوق عبارتند از :

 

بيمه هاي اموال
    
بيمه خودرو

       - بيمه بدنه اتومبيل

       - بيمه مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه 

     بيمه باربري

       - بيمه باربري وارداتي – صادراتي

       - بيمه باربري داخلي

     بيمه آتش سوزي

       - بيمه آتش سوزي منازل مسكوني

       - بيمه آتش سوزي واحدهاي تجاري –اداري

       - بيمه آتش سوزي واحدهاي صنعتي

 

بيمه هاي مسئوليت

       - بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرمايان واحدهاي خدماتي ، توليدي و صنعتي در قبال کارکنان ، کارگران و اشخاص ثالث

       - بيمه نامه مسئوليت مدني صاحبان آسانسور در قبال اشخاص ثالث

       - بيمه نامه مسئوليت مدني سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث

       - بيمه نامه مسئوليت مدني سازندگان ابنيه در قبال كاركنان

       - بيمه نامه وجوه در صندوق

       - بيمه نامه وجوه در گردش

       - بيمه نامه وجوه در گردش

       - بيمه نامه مسئوليت مدني دارندگان ماشين آلات كشاورزي، راهسازي و ساختماني در قبال اشخاص ثالث

       - بيمه نامه مسئوليت مدني مديران مجموعه هاي ورزشي در قبال مراجعه كنندگان

       - بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي مسئول فني بيمارستان ( کلينيک )

       - بيمه نامه مسئوليت مدني مديران استخردرقبال منجيان غريق و شناگران

       - بيمه نامه مسئوليت محصول

 

بيمه هاي مهندسي

       - بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

       - بيمه تمام خطر نصب

       - بيمه تمام خطر ماشين آلات كشاورزي، راهسازي و ساختماني

بيمه هاي اشخاص

      بيمه حوادث

       - گروهي

       - انفرادي

      بيمه عمر

       - گروهي

       - انفرادي

بيمه درمان گروهي